دانابین

این نرم‌افزار جهت استفاده مدارس کار و دانش می باشد که در آخر دوره باید برای هر مهارت ارائه شده در آموزشگاه، لیست دانش آموزان شامل نمرات تئوری، عملی و مشخصات فردی را به سازمان فنی و حرفه ای و اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی ارسال نمایند. این نرم‌افزار به راحتی تمامی عملیات ای ...

بیشتر