سامانه شاخصهای فناوری و نوآوری

توضیحات:

این سامانه که به سفارش منطقه ویژه علم و فناوری یزد و با همکاری شرکت آمار و توسعه ماهان یزد، تولید و راه اندازی شده است مقدار مهمترین شاخصهای فناوری و نوآوری استان، طی سالهای متمادی را، در دسترس کاربران خود قرار داده است. در این سامانه می توان شاخص یا قلم آماری خام را تعریف نمود. هر شاخص صرفاً می تواند با فرمولی از اقلام آماری خام تعریف شود. مقدار هر قلم آماری برای هر دوره (سال، ماه، روز) باید وارد شود. سامانه شاخصهای فناوری و نوآوری برای استان یزد، به آدرس yazdsti.ir در دسترس قرار گرفته است. این سامانه برای تمام سازمانهایی که مایلند پایگاه داده ای برای شاخصهای آماری خود داشته باشند و در صورت تمایل آنها را در دسترس عموم قرار دهند مناسب می باشد. هزینه راه اندازی این سامانه، مبلغ 490 هزار تومان و حق پشتیبانی سالانه آن نیز 90 هزار تومان می باشد که یک ماه، گارانتی برگشت پول دارد. امکان توسعه سفارشی این سامانه، با هزینه مناسب نیز وجود دارد.

امکانات:

  • امکان تعریف شاخص و قلم آماری و تنظیم گزارش دهی برای هر شاخص به صورت جدا به صورت سالیانه فصلی و ماهیانه
  • امکان مشخص نمودن دستگاه متولی برای هر شاخص و قلم آماری
  • امکان تنظیم فرمول برای هر شاخص که به صورت خودکار از قلم آماری محاسبه گردد
  • امکان تعریف واحد، دوره و دستگاه به صورت داینامیک
  • امکان اختصاص شناسنامه به صورت فایل pdf برای هر شاخص قلم آماری
  • امکان مقداردهی به اقلام آماری به صورت گروهی با فیلتر های متنوع
  • نمایش شاخصها و اقلام آماری به عموم همراه با گزارش گیری پیشرفته از مقادیر آنها